شهید
حوض دوکوهه

تمامی حقوق مادي و معنوي سایت مزار مهمان شهید متعلق به پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه می باشد